Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021

De gemeenteraad heeft op 9 juni 2011 het Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021 vastgesteld. Dit Landschapsontwikkelingsplan beschrijft het landschapsbeleid voor de komende 10 tot 15 jaar. Het plangebied bestaat uit het buitengebied van de gemeente Ermelo en Putten, de kleine kernen en de randen van de kernen Ermelo en Putten.

Het Landschapsontwikkelingsplan is in overleg met alle betrokkenen - bestuurders, beleidsmakers, bewoners en organisaties - tot stand gekomen. Het Landschapsontwikkelingsplan wordt gebruikt als input voor beleidsplannen, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen. Ook kan het plan gebruikt worden voor de afstemming van verschillende functies en als afwegingskader bij ruimtelijke ingrepen.

Het vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu (kamer V.5). U kunt het plan inzien van 23 juni tot 21 juli 2011 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732 of 359 734, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie tot 19.00 uur. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers.

Op maandag 11 juli 2011 om 19.30 uur is er een informatieavond omtrent het Landschapsontwikkelingsplan in het gemeentehuis. Een ieder is hiervoor welkom om de stukken te bekijken, eventueel vragen te stellen en/of een reactie te geven.

Bijlagen