Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 2018.

Het college heeft de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Putten 2018 PDF (17,6MB)’ vastgesteld.

Het college is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD bewaakt de kwaliteit door controles uit te voeren. Dit staat in de Wet kinderopvang. Als de GGD een overtreding ziet bij een kinderopvang- of gastouderopvang, dan moet het college handhaven. Hiervoor zijn de ‘Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Putten 2018’ vastgesteld.