Gastouderbureau of kindercentrum, wijziging

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • gastouderbureau 
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Voorwaarden

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

Aanvraag

U meldt uw gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier.
Wijzigt er iets in uw gegevens? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste wijzigingsformulier.

Kijk voor meer informatie over het starten van kinderopvang in het Stappenplan kindercentrum starten.

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente? U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) gratis in het register kijken.

Contactgegevens

T (0341) 359 611

Termijn

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren.
De gemeente kan de termijn van 10 weken eenmaal verlengen. De gemeente zal u hiervan op de hoogte stellen.

Aanpak

Bij uw aanvraag zitten de volgende documenten:

 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien aanwezig)
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan
 • een plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)

Van alle gastouders moet u kopie├źn van de volgende gegevens opsturen:

 • een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (niet ouder dan 2 maanden)
 • een geldig identiteitsbewijs
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

Als uw gastouders staan ingeschreven in het Handelsregister, dan moet u ook het bewijs van inschrijving opsturen.

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan ook van de huisgenoten van 18 jaar of ouder een Verklaring omtrent het gedrag op. Stuur ook een VOG op van alle vrijwilligers en stagiaires die werkzaam zijn bij de gastouder. De VOG is niet ouder dan 2 maanden.

Werkt u al in de kinderopvang? En heeft u iets strafbaars gedaan? Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.