Gastouderbureau of kindercentrum, registreren

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet de aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • Gastouderbureau 
 • Kinderdagverblijf
 • Buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang  geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie zitten strengere kwaliteitseisen.

Voorwaarden

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • De veiligheid en gezondheid.
 • De opleiding van uw personeel.
 • De inzet van stagiaires
 • Het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen.
 • De groepsgrootte.
 • Het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk.

Kosten

 • Registratie gastouderopvang op locatie van de vraagouder - € 260,00
 • Registratie gastouderopvang op locatie van de gastouder - € 521,00
 • Registratie kinderopvang - € 1.155,00

Aanvraag

U meldt uw gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier. Verandert er iets in uw gegevens? Geef dit dan aan ons door via het juiste  wijzigingsformulier.

Download het aanvraagformulier exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Download het aanvraagformulier exploitatie gastouderopvang

Contactgegevens

T (0341) 359 611

Meer informatie