Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Met een bewijs van in leven zijn, bewijst u dat u in leven bent. Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties kunnen hierom vragen. Het aanvragen van een bewijs van in leven zijn moet u zelf doen.

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland

Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). 

Knop Online aanvragenKnop afspraak maken Knop zonder afspraak

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland (attestatie de vita)

Hebt u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan hebt u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen.

Knop Online aanvragen Knop afspraak maken Knop zonder afspraak

Kosten

  • De kosten voor een Bewijs van in leven zijn (Nederland)  - € 9,10.
  • De kosten voor een Attestatie de Vita (buitenland) - € 13,20.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor pensieonuitkering, dan is het uittreksel kosteloos. U moet de brief daarbij wel tonen.

Contactgegevens

T (0341) 359 670

Uitgelicht