Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Met een bewijs van in leven zijn, bewijst u dat u in leven bent. Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties kunnen hierom vragen. Aanvragen van een bewijs van in leven zijn moet u zelf doen.

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland

Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). 

Uittreksel basisregistratie personen online aanvragen via DigiD

Afspraak maken voor het aanvragen van een uittreksel basisregistratie personen

Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland (attestatie de vita)

Hebt u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan hebt u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meer talen.

Attestatie de vita online aanvragen via DigiD

Afspraak maken voor het aanvragen van een attestatie de vita

Kosten

  • De kosten voor een Bewijs van in leven zijn (Nederland)  - € 10,45
  • De kosten voor een Attestatie de Vita (buitenland) - € 16,60

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor pensioenuitkering, dan is het uittreksel gratis. U moet de brief laten zien.

Contactgegevens

T (0341) 359 670