Uittreksels & Afschriften

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.

 • VOG voor vrijwilligers

  Zet u zich als vrijwilliger in binnen of buiten de gemeentegrens? Heeft u daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig? Dan is deze voor u als inwoner van de gemeente Putten soms gratis verkrijgbaar. De VOG is gratis als de vereniging of instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. 

 • Afschrift burgerlijke stand

  Wat is een afschrift van de burgerlijke stand? Dat is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (dit noemen we rechtsfeiten) in het leven.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk, geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Met een bewijs van in leven zijn, bewijst u dat u in leven bent. Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties kunnen hierom vragen. Aanvragen van een bewijs van in leven zijn moet u zelf doen.

 • Waarmerken kopie Nederlands reisdocument of rijbewijs

  Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitskaart) of rijbewijs nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken op het gemeentehuis. U krijgt dan een stempel en handtekening op de kopie.

 • Legaliseren documenten

  Legaliseren is een document geschikt maken voor gebruik in een ander land. Bijvoorbeeld een diploma of een afschrift van de burgerlijke stand. Door deze legalisatie is duidelijk dat uw document van een bevoegde instantie komt.

 • Legalisatie handtekening

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt? Dan kunt u de achternaam die u gebruikt veranderen.

 • Inzagerecht / Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan sommige personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar.

 • Garantverklaring

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties