Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Werkzaamheden school Klein Schovenhorst

De werkzaamheden rondom de Bilderdijkstraat en school de Akker zijn begonnen. Zo zijn de sloopwerkzaamheden bij school Klein Schovenhorst gestart. Op de planning staat dat de sloop in oktober 2022 klaar is.

Planning bouw school De Akker

De bouwwerkzaamheden bij school De Akker zijn gestart. De bouw van school De Akker is volgens planning zomer 2023 klaar.

Woningen en openbare ruimte

In 2023 starten we met de woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte van het gebied. Denk hierbij aan een nieuwe weg, parkeerplaatsen en het groen.

We kijken uit naar het resultaat van de nieuwe school en de woningen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink via telefoonnummer (0341) 359 611.

Downloads