Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdelijk gebruik (voormalige) school Klein Schovenhorst

School De Wegwijzer aan de Groeneveltstraat wordt verbouwd. Er is daarom tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig. Omdat aan de Bilderdijkstraat de voormalige school leeg stond is het logisch deze hiervoor te gebruiken. Anders moet de gemeente veel geld uitgeven aan de bouw van tijdelijke noodlokalen. Het schoolbestuur van De Wegwijzer is blij met deze oplossing. Het tijdelijk gebruik is inmiddels gestart en loopt tot de meivakantie 2022.

Planning bouw school De Akker

Op dit moment is de planning dat de nieuwe school De Akker vanaf zomer 2022 gebouwd kan worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink via telefoonnummer (0341) 359 611.

Downloads