Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, dus dat is goed nieuws! Het bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wij willen graag het bestemmingsplan zo snel mogelijk vaststellen zodat we verder kunnen met de sloop en bouw. Op dit moment zijn er echter twee punten die veel aandacht vragen:

  • De stikstofuitstoot bij de sloop en bouw.
  • De aankoop van twee stukken grond die niet van de gemeente zijn.

Deze twee zaken vragen meer tijd dan we van tevoren hadden verwacht. De voorzichtige planning op dit moment is dat we rond de zomer een gedeelte van de bebouwing kunnen slopen. En in het najaar het bestemmingsplan kunnen vaststellen.

Als er nieuws te melden is over deze ontwikkeling, dan zetten wij dit op deze website.

Downloads