Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen.

Nieuwe school De Akker

De school is klaar en in gebruik.

Sloop oude school De Akker  

De oude school wordt oktober / november 2023 gesloopt. De planning is op dit moment dat de sloop midden november klaar is. Het werk wordt uitgevoerd door sloopbedrijf Scheffergroep uit Wezep.

Heeft u vragen of opmerkingen over de sloopwerkzaamheden? U kunt contact opnemen met Jan Lamers.

T (0341) 359 611

E jlamers@putten.nl

Bouwrijp maken 

Als de sloop klaar is wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Dit doet het bedrijf Hoornstra Infrabouw uit Doesburg, in opdracht van de gemeente Putten. Als het goed is, is dit eind van het jaar 2023 klaar. Als het bouwrijp maken gereed is, gaan Liander en Vitens (en later KPN) de kabels en leidingen vernieuwen. Mogelijk ontstaat hierdoor wat overlast voor de buurt. Omwonenden worden nog apart door hen geïnformeerd.

Bouw woningen

De grond wordt verkocht aan diverse partijen, waaronder een gedeelte aan de Woningstichting Putten. De planning is dat de woningen in 2024 gebouwd worden. Na verkoop van de grond moeten er eerst nog omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend. Als hier een aanvraag voor wordt ingediend dan ziet u dit op de gemeentepagina in de Puttenaer. U kunt dan als u dit wilt de stukken op het gemeentehuis inzien. 

Downloads