Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft eind 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, dus dat is goed nieuws! Het bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Stand van zaken stikstof en grondaankopen

Begin 2021 hebben we helaas wat vertraging opgelopen. Dit kwam vanwege de grondaankopen en de stikstofwetgeving. De stand van zaken is op dit moment als volgt:

  • Per 1 juli 2021 is de stikstofwetgeving minder streng (voor de bouw/sloopfase). Wel moeten wij ons best doen de stikstof-uitstoot zo laag mogelijk te houden.
  • De grondaankopen zijn nog niet afgerond.

Tijdelijk gebruik (voormalige) school Klein Schovenhorst

School De Wegwijzer aan de Groeneveltstraat wordt binnenkort verbouwd. Er is daarom tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig. Omdat aan de Bilderdijkstraat de voormalige school leegstaat is het logisch deze hiervoor te gebruiken. Anders moet de gemeente veel geld uitgeven aan de bouw van tijdelijke noodlokalen. Het schoolbestuur van De Wegwijzer is blij met deze oplossing. Het tijdelijk gebruik start na de herfstvakantie 2021 en loopt tot de meivakantie 2022.

Planning sloop

In september/oktober 2021 wordt de sporthal van de school gesloopt, dit als voorbereiding van de bouw van de nieuwe school. Het gaat dan om het hoge gebouw direct aan de Bilderdijkstraat. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Planning bouw school De Akker

Wij hopen dat in ieder geval dit jaar het bestemmingsplan vastgesteld kan worden. Wij werken hier hard aan. Op dit moment is de planning dat de nieuwe school De Akker vanaf zomer 2022 gebouwd kan worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink via telefoonnummer (0341) 359 611.

Downloads