Bilderdijkstraat

De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat.

De komende twee jaar worden op dit terrein 40 nieuwe woningen gebouwd:

  • 8 sociale koopappartementen (de Bunte Vastgoed).
  • 24 sociale huurwoningen (Woningstichting Putten).
  • 8 koopwoningen (aanvraag bouwvergunning is nog niet ingediend).

Kaart gebiedsontwikkeling Bilderdijkstraat

De bestaande bebouwing is eind 2023 gesloopt en de nieuwe school De Akker is al in gebruik genomen.

De bouw van de woningen start, zodra de vergunningen voor de bouw zijn afgegeven. De huidige planning gaat uit van: start bouw rond de zomer 2024 en oplevering in 2025.

Bouwrijp maken 

Het gebied wordt de komende maanden bouwrijp gemaakt. Het bedrijf Hoornstra Infrabouw uit Doesburg voert, in opdracht van de gemeente Putten, deze werkzaamheden uit. Liander en Vitens (en later KPN) vernieuwen de kabels en leidingen. Omwonenden krijgen via de uitvoerende partijen informatie over de werkzaamheden.

Bouw woningen

De grond is verkocht aan diverse partijen, waaronder de Woningstichting Putten. Inmiddels is voor een deel van de woningen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. U kunt deze aanvragen (en straks de vergunningen) inzien in het gemeentehuis. Aanvragen en verleende vergunningen worden gepubliceerd op de gemeentepagina van de Puttenaer en www.overheid.nl.

Interesse

Heeft u interesse in dit project? De verkoop / verhuur is in handen van de projectontwikkelaar en woningstichting.

Online aanmelden voor een sociaal koopappartement via De Bunte vastgoed

Downloads