Vastgestelde geurverordening Putten Zuid

Op 7 december 2017 heeft de gemeenteraad de Geurverordening Putten Zuid en de Geurvisie Putten Zuid vastgesteld. De geurverordening geldt voor het gebied Van Geenstraat – Roosendaalseweg – Hooiweg – Beitelweg – Nijkerkerstraat. De verordening kan ook effect hebben op agrarische bedrijven in de nabije omgeving van dit gebied.

In de verordening is opgenomen dat voor dit gebied een geurnorm geldt van 7 OU/m³. De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels 14 OU/m³. De reden voor deze afwijkende geurnorm is om te voorkomen dat de geurbelasting in het gebied door ontwikkelingen binnen de veehouderijen gaat toenemen. Hierdoor zou het gebied minder geschikt worden voor toekomstige woningbouw. Voor vaste afstand dieren (zoals melkvee) en nertsen zijn geen afwijkende geurnormen vastgesteld.

Publicatie Geurverordening Gemeenteblad

Downloads

Geurverordening Putten Zuid (PDF, 2,44MB)


Geurvisie Putten Zuid (PDF, 24,7MB)