Halvinkhuizen

Online informatiebijeenkomst Halvinkhuizen

De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Op 2 december 2021 hebben wij geïnteresseerden online bijgepraat over de actuele stand van zaken. Een samenvatting van de informatiebijeenkomst vindt u op de pagina 'Verslag informatiebijeenkomst'. U kunt de opname van de online informatiebijeenkomst via YouTube terugkijken.

Opname online informatiebijeenkomst terugkijken via YouTube

Gestelde vragen en antwoorden

Er is een aantal vragen over de Ontwikkelvisie gesteld en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Een totaaloverzicht vindt u op de pagina 'Veel gestelde vragen en antwoorden'.

Planning nieuwe woonwijk Halvinkhuizen

Stap Activiteit Gereed
1 Agenda van de Toekomst Voorjaar 2021
2 Ontwikkelingsvisie Eind 2021
3 Stedenbouwkundig plan Eerste helft 2022
4 Start planologische procedures Medio 2022
5 Bouwrijp maken van de grond Medio 2023
6 Start bouw eerste fase 2023/2024