Halvinkhuizen

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen

Op 10 maart is de ontwikkelingsvisie voor Halvinkhuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Nu de ontwikkelingsvisie is vastgesteld, starten we met de procedure voor het bestemmingsplan. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundigplan voor fase 1.

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen

Online informatiebijeenkomst Halvinkhuizen

De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Op 2 december 2021 hebben wij geïnteresseerden online bijgepraat over de actuele stand van zaken. Een samenvatting van de informatiebijeenkomst vindt u op de pagina 'Verslag informatiebijeenkomst'. U kunt de opname van de online informatiebijeenkomst via YouTube terugkijken.

Opname online informatiebijeenkomst terugkijken via YouTube

Gestelde vragen en antwoorden

Er is een aantal vragen over de Ontwikkelvisie gesteld en beantwoord tijdens de bijeenkomst. Een totaaloverzicht vindt u op de pagina 'Veel gestelde vragen en antwoorden'.

Planning nieuwe woonwijk Halvinkhuizen

Stap Activiteit Gereed
1 Agenda van de Toekomst / Naamgeving (participatie omgeving) 2021
2 Uitwerken ontwikkelingsvisie (participatie omgeving) 2022
3 Procedure bestemmingsplan (mogelijkheid inspraak) Medio 2022-2023
4 Uitwerking stedenbouwkundigplan fase 1 (participatie directe omgeving) 2022
5 Bouw- en woonrijp maken fase 1 2024
6 Oplevering eerste woningen fase 1 (ongeveer 120 woningen per jaar) 2025
7 Uitvoering fase 2 t/m 4 2026-2032