Halvinkhuizen

Halvinkhuizen

In de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen komen ongeveer 1.300 woningen. De gemeente Putten heeft de ambitie om een wijk te maken die past bij het karakter van Putten. Halvinkhuizen krijgt een gevarieerd woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Denk aan starters, senioren en gezinnen. Er wordt ruimte geboden voor appartementen, vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk ingepast in de nieuwe, duurzame wijk. Daarbij maken we logische fietsverbindingen naar het centrum en het station. De toekomstvisie van de nieuwe woonwijk is door de gemeenteraad vastgesteld.

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen