Halvinkhuizen

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen

Op 10 maart 2022 is de ontwikkelingsvisie voor Halvinkhuizen vastgesteld door de gemeenteraad. Nu de ontwikkelingsvisie is vastgesteld, zijn we gestart met het uitwerken van het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan voor fase 1.

Ontwikkelingsvisie Halvinkhuizen

Planning nieuwe woonwijk Halvinkhuizen

Stap Activiteit Gereed
1 Agenda van de Toekomst / Naamgeving (participatie omgeving) Gereed, 2021
2 Uitwerken ontwikkelingsvisie (participatie omgeving) Vastgesteld, maart 2022
3 Uitwerking stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan fase 1 2022
4 Procedure bestemmingsplan fase 1 (mogelijkheid inspraak, inloopbijeenkomst begin 2023) Start ter inzagelegging eind 2022
5 Bouw- en woonrijp maken fase 1 2024
6 Oplevering eerste woningen fase 1 (ongeveer 120 woningen per jaar) 2025-2027
7 Uitvoering fase 2 t/m 4 2028-2035