Fase 2: Bestemmingsplan

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare Putten

Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Putten tussen de Stationsstraat, de Henslare, de Nijkerkerstraat en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het terrein sluit aan op een aantal bestaande bedrijfsbestemmingen. In de bestemmingsplantoelichting en de bijlagen staat een onderbouwing van de plannen. Een beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft ongeveer aan waar bedrijvigheid kan komen en welke randen van het gebied voor groen worden gebruikt. Bijvoorbeeld wegen en andere openbare ruimten staan niet precies in de bestemmingsplankaart. 

Verwerken van reacties

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. In die periode is er beroep tegen het plan aangetekend bij de Raad van State. 

 De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Onderwerpen zijn onder andere:

  • Inventarisatie van geïnteresseerde ondernemers;
  • Verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer;
  • Opzetten parkmanagement;
  • Onderzoek en voorbereiden van energievoorziening op het terrein;
  • Opstellen van een stedenbouwkundig plan.

Documentatie