Henslare

Toekomstig bedrijventerrein Henslare

Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen en Bos in opdracht van de gemeente Putten aan werken. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van vooral Puttense ondernemers. Voor het bedrijventerrein is een gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment werken wij aan de stedenbouwkundige uitwerking en het bestemmingsplan.

Planning

  Snelste tijdspad Uiterste tijdspad
Opstellen ontwerpbestemmingsplan december 2022 december 2022
Vaststelling bestemmingsplan eerste kwartaal 2023 eerste kwartaal 2024
Start verkoop kavels derde kwartaal 2023 tweede kwartaal 2024
Start bouw derde kwartaal 2024 tweede kwartaal 2025

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met Harrie Oppewal. Stuurt u ons een mail? Zet in het onderwerp Project Henslare.

info@putten.nl

T (0341) 359 611