Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. De gemeenteraad van Putten heeft op 25 mei 2023 het bestemmingsplan " Gervenhof & Dorpsstraat e.o.” vastgesteld.

Het plan houdt de herontwikkeling in van een deel van de Gervenhof en de huidige Boni-locatie in Putten. Met dit bestemmingsplan wordt in het gebied bij de Gervenhof een nieuwe locatie gecreëerd voor een supermarkt en wordt de realisatie van 28 appartementen mogelijk gemaakt. Op de huidige plek van de Boni supermarkt worden 9 grondgebonden woningen gebouwd.

Vastgestelde bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan lag ter inzage tot 27 juli 2023.

Beroep ingesteld

3 partijen hebben beroep ingesteld bij de Raad van State.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 359 611.