Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei 2021 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

Het plan is uitgewerkt en het ontwerp bestemmingsplan is voorbereid

De gemeente heeft de noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan voorbereid. De gemeente Putten staat achter het plan van de bouw van 37 woningen en de realisatie van de supermarkt. Het plan voorziet in de realisatie van woningen in de categorie sociaal en betaalbaar. Dat vindt de gemeente belangrijk. Er is een grote behoefte aan woningen in Putten.

Planprocedure

Het bestemmingsplan heeft van november tot eind december 2021 ter inzage gelegen. Door belanghebbenden is een zienswijze ingediend. Momenteel werken het college van burgemeester en wethouders aan de beantwoording van de zienswijze.

Naar verwachting neemt het college vóór de zomer van 2022 een besluit op de zienswijze. De gemeente maakt dit besluit bekend. De indiener krijgt van de gemeenteraad de gelegenheid het bezwaar toe te lichten. Dit is niet verplicht. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met (0341) 359 611.