Pinnenburgerweg

De Pinnenburgerweg (gedeelte Bosrand – Prins Hendrikweg) is aan groot onderhoud toe. De gemeente Putten heeft hier een ontwerp voor gemaakt. Op deze pagina kunt u het definitieve ontwerp bekijken. En lichten wij per onderdeel de gemaakte keuze toe.

Definitief ontwerp Pinnenburgerweg

Rijbaan

De rijbaan wordt opnieuw gestraat. Dit wordt gedaan met dezelfde stenen. Deze stenen zijn nog van voldoende kwaliteit en dit is een duurzaam gebruik van materialen. De locatie en breedte van de rijbaan blijft gelijk aan de bestaande situatie. Ter hoogte van het kruispunt Schoolstraat - Pinnenburgerweg wordt een plateau aangelegd. Hiermee wordt dit kruispunt veiliger.

Stoepen

De stoepen worden vernieuwd met nieuwe tegels en stoepranden. Op enkele plekken wordt een nieuw stuk stoep aangebracht of wordt de stoep verplaatst. Voor de veiligheid blijft aan beide kanten van de straat een stoep. Dit voorkomt dat voetgangers gaan oversteken. De breedte van de stoep blijft overal gelijk aan hoe de stoep nu is.

Parkeerplaatsen

Na vragen en een handtekeningen actie heeft de gemeente besloten om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Dit wordt gedaan op de plekken waar tijdens de verbouwing van de Pinnenburg ook parkeerplaatsen waren. Alle parkeerplaatsen worden zo veel mogelijk tegen de rijbaan aan geplaatst. Hierdoor staan de geparkeerde voertuigen, aan de oostkant van de straat, verder weg van de woningen dan nu.

Tegenover de Pinnenburg waren op het ontwerp van de inloopmiddag nog geen parkeerplaatsen ingetekend. Door de hoge parkeerdruk gaven bewoners aan hier wel belang bij te hebben. Besloten is om 4 parkeerplaatsen toe te voegen tegenover de Pinnenburg.

In totaal worden 8 extra parkeerplaatsen aangelegd naast de al bestaande parkeerplaatsen.

Vragen?

Stel u vragen gerust aan J. Kievitsbosch, beheerder wegen van de gemeente Putten.

T (0341) 359 611

E jkievitsbosch@putten.nl