Van Geenstraat

Planning werkzaamheden Van Geenstraat

Project periode: 19 februari 2024 - 24 mei 2024

7

Fase 3-2

Tijdens de meivakantie wordt er gewerkt aan een kiss-and-ridestrook met een keerlus voor basisschool PCB De Wegwijzer. 

Omleiding

  • Doorgaand verkeer wordt omgeleid over de Nijkerkerstraat, Oude Rijksweg, Harderwijkerstraat en Voorthuizerstraat.

Voor bestemmingsverkeer geldt het volgende:

  • Motorvoertuigen kunnen geen gebruik maken van de weg tussen de Halvinkhuizerweg en de Voorthuizerstraat, zij worden omgeleid door de wijk.
  • De bedrijven Welkoop en Gordijnenschuur zijn bereikbaar, volg hiervoor de omleidingsborden. De parkeerplaats van Welkoop is bereikbaar via de Hoge Eng Oost.
  • Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad aan de zuidkant, met tussendoor een extra oversteek van de noord- naar de zuidzijde en weer terug.
  • Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voetpad.

Mocht het nodig zijn dan staan er verkeersregelaars klaar om het verkeer te ondersteunen.

Van Geenstraat wegwerkzaamheden Fase 3-2

In het kort

Van 4 maart 2024 tot en met 24 mei 2024 wordt er door de BAM gewerkt aan de reconstructie van de Van Geenstraat. Eén van de belangrijke ontsluitingswegen van het dorp Putten. De werkzaamheden worden in 4 fasen uitgevoerd, waar bij het uitvoeren van de werkzaamheden de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voorop staan. Na afronding van de werkzaamheden, de planning is eind mei, is de Van Geenstraat voor alle weggebruikers veiliger geworden. De doorstroming van het verkeer is verbeterd. Voor omwonenden is de leefomgeving verbeterd.

Uitgangspunt van de werkwijze van de BAM: ‘Kort, efficiënt en in één keer goed’. Het frezen en asfalteren wordt zo veel mogelijk gecombineerd, zodat de hinder voor het verkeer beperkt blijft. De route wordt digitaal geblokkeerd in de live navigatiesystemen. Voor elke fase en onderdeel van de werkzaamheden past de BAM de omleidingsroutes aan. Omdat de werkzaamheden wel enige geluids- en stankoverlast geven, worden met de direct aanwonenden nog afspraken gemaakt. Ook zij hebben hun nachtrust nodig en recht op een gezonde leefomgeving.

De werkzaamheden bij de basisschool De Wegwijzer vinden plaats tijdens de meivakantie. En de route van buslijn 205, bushaltes N303 en Voorthuizerstraat, heeft alleen last tijdens fase 4. De verkeer belemmerende werkzaamheden worden dan zoveel mogelijk ’s nachts uitgevoerd.