Planning

Wanneer Wat
14 september 2023 Raadsbesluit en amendement
Eerste helft 2024 Benodigde onderzoeken
Eerste helft 2024 Participatietraject
Na de zomervakantie 2024 Presentatie uitkomsten onderzoeken en opbrengsten participatiesessies
Najaar 2024 Besluit gemeenteraad over ligging voorkeursvariant
2025 Participatie en verdere uitwerking voorkeursvariant