Zuidelijke ontsluitingsweg

Introductie Zuidelijke ontsluitingsweg

In opdracht van de Puttense gemeenteraad verkent de gemeente Putten de varianten voor de zuidelijke ontsluitingsweg, tussen de Nijkerkerstraat (N798) en de Voorthuizerstraat (N303). Deze verkenning maakt onderdeel uit van een breder pakket aan onderzoeken om Putten in de toekomst goed leefbaar en bereikbaar te houden. Naast studies op het gebied van geluid, ecologie, en mobiliteit vormt participatie met inwoners en belangenorganisaties een belangrijk aspect van deze verkenning. Hiervoor zijn op 25, 26 en 27 maart 2024 gebiedsateliers georganiseerd om belanghebbenden te informeren en met hen in gesprek te gaan.

Sfeerverslag Gebiedsateliers maart 2024 en Presentatie Gebiedsateliers maart 2024

Planning

Wanneer Wat
14 september 2023 Raadsbesluit en amendement
Eerste helft 2024 Benodigde onderzoeken
Eerste helft 2024 Participatietraject
Na de zomervakantie 2024 Presentatie uitkomsten onderzoeken en opbrengsten participatiesessies
Najaar 2024 Besluit gemeenteraad over ligging voorkeursvariant
2025 Participatie en verdere uitwerking voorkeursvariant

 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met O. de Man, projectleider.

E zuidelijkeontsluitingsweg@putten.nl

T (0341) 359 611