Uniek Sporten

De gemeente Putten heeft de ambitie om iedereen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We zetten ons in voor een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dit houdt in dat iedereen ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid en sociale positie kan meedoen aan sport en bewegen.

Voor inclusief sporten hebben wij een regionale samenwerking. Als regio zijn we aangesloten bij het landelijk platform Uniek Sporten. Samen met Uniek Sporten willen we het sportaanbod voor mensen met een beperking vergroten. En deze doelgroep in contact brengen met sportorganisaties. Daarnaast bieden we ook sportadvies en ondersteuning voor deze doelgroep. Via de website van unieksporten wordt een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal.

Informatie of vragen

Wilt u meer informatie, zoekt u hulp bij het kiezen van een sport of heeft u andere vragen? Dan kunt u terecht bij Joris van Keulen, teamlid Actief Putten.

jvkeulen@actiefputten.nl