Incidentele subsidie algemeen

De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een activiteit/evenement rond te krijgen. Dit geldt alleen voor activiteiten die niet door kunnen gaan als de gemeente geen subsidie geeft. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden komen niet voor de incidentele subsidie in aanmerking. Zij kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfond Putten (SOP).  

Incidentele subsidie algemeen online aanvragen

Voorwaarden

  • Een incidentele subsidie is bedoeld voor activiteiten met een eenmalig karakter, die in een bepaalde tijdsduur plaatsvinden.
  • Er moet duidelijk sprake zijn van een bijzondere activiteit die normaliter niet tot de taakrealisatie behoort.
  • De activiteit moet worden georganiseerd door een instelling of vereniging (rechtspersoon) uit de eigen gemeente en moet bovendien in de gemeente Putten plaatsvinden.
  • Incidentele subsidies bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten.
  • De subsidie is niet bedoeld voor materiële zaken als (jubileum)boeken, websites of social media groepen, buurtbarbecue, muziekbenodigdheden etc.
  • Aanvraag voor een incidentele subsidie gebeurt door het indienen van een projectvoorstel en is niet voor cultuur en beweegaangelegenheden.

Budget

Het beschikbare budget is € 10.000,00 euro voor alle incidentele subsidies voor het jaar 2024. De subsidies worden, bij beschikbaar budget, het hele jaar door verstrekt.

Contactgegevens

T (0341) 359 611