Subsidie voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang

Deze subsidie kan aangevraagd worden door locaties die voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang aanbieden.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.