Incidentele subsidie cultuur

De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties. De gemeente wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook op het gebied van de professionele en amateurkunst. Denk hierbij aan projecten of manifestaties in alle soorten kunst en mengvormen daartussen. Samenwerking met verrassende partners vormen de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie. Naast de geldende afspraken vormen deze hierbij de aandachtspunten.

Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

Incidentele subsidies cultuur bedragen maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van €1.000,00. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf een deel mee betaalt.

Geen recht op subsidie

  • Projecten van een (kunstvak)opleiding.
  • Maken van werken die commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s, beeldende kunstwerken e.d.
  • Projecten die u aan het publiek presenteert voordat de gemeente een besluit neemt over de subsidieaanvraag.
  • Projecten van instellingen die elk jaar subsidie ontvangen. Of de aanvrager laat zien dat het om een project gaat dat niet bij de kerntaken hoort. Waarvoor u de jaarlijkse subsidie krijgt.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag incidentele subsidie cultuur' downloaden, uitprinten en invullen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611