Incidentele subsidie cultuur

De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties. De gemeente wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook op het gebied van de professionele en amateurkunst. Denk hierbij aan projecten of manifestaties in alle soorten kunst en mengvormen daartussen. Samenwerking met verrassende partners vormen de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie. Naast de geldende afspraken vormen deze hierbij de aandachtspunten.

Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

Voorwaarden

  • Een incidentele subsidie is bedoeld voor activiteiten met een eenmalig karakter, die in een bepaalde tijdsduur plaatsvinden.
  • Er moet duidelijk sprake zijn van een bijzondere activiteit die normaliter niet tot de taakrealisatie behoort.
  • De activiteit moet worden georganiseerd door een instelling of vereniging (rechtspersoon) uit de eigen gemeente en moet bovendien in de gemeente Putten plaatsvinden.
  • Incidentele subsidies bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij is dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten.
  • U kunt maximaal € 1.000,00 subsidie krijgen.
  • Aanvraag voor een incidentele subsidie gebeurt door het indienen van een projectvoorstel.

Geen recht op subsidie

  • Projecten van een (kunstvak)opleiding.
  • Maken van werken die commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s, beeldende kunstwerken e.d.
  • Projecten die u aan het publiek presenteert voordat de gemeente een besluit neemt over de subsidieaanvraag.
  • Projecten van instellingen die elk jaar subsidie ontvangen. Of de aanvrager laat zien dat het om een project gaat dat niet bij de kerntaken hoort. Waarvoor u de jaarlijkse subsidie krijgt.

Budget

Het beschikbare budget is € 10.000,00 euro voor alle incidentele subsidies voor het jaar 2024. De subsidies worden, bij beschikbaar budget, het hele jaar door verstrekt.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag incidentele subsidie cultuur' downloaden, uitprinten en invullen.

Verordening

Subsidieverordening

Contactgegevens

T (0341) 359 611