Subsidie instandhouding gemeentelijk monument

Er is een subsidie beschikbaar voor het in stand houden van gemeentelijke monumenten. Het gaat dan om onderhoud of restaureren van deze monumenten.

Bent u op zoek naar andere tegemoetkomingen, bijvoorbeeld omdat het gaat om een Rijksmonument? Op de site van www.monumenten.nl vindt u meer mogelijkheden voor financiering van uw plannen.

Subsidie gemeentelijk monument online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

  • Een offerte met uitleg over de werkzaamheden.
  • Een verzekeringspolis voor de opstal (brand, -stormschade).
  • Bent u wel de aanvrager maar niet de eigenaar? Dan heeft u een machtiging van de eigenaar nodig.

Voorwaarden

  • Wij behandelen aanvragen in volgorde van binnenkomst.
  • Wij beoordelen of de opgegeven kosten voor subsidie in aanmerking komen.
  • Is een besluit genomen? Dan mag u starten met de werkzaamheden.
  • Zolang er geld in de subsidiepot zit, kunnen wij de subsidie verlenen.

Hoogte subsidie

  • Onderhoud: 34% van de kosten (met een maximum van € 3.857,30).
  • Restauratie: 25,5% van de kosten (met een maximum van € 7.714,60).

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie gemeentelijk monument' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.