Putten voor Elkaar

Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar.

Putten voor Elkaar online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

  • Een beschrijving van de activiteiten.
  • Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen.
  • Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.
  • De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag Putten voor Elkaar' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.