Ledensubsidie

De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of verstandelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 september 2024.

Ledensubsidie online aanvragen

Voorwaarden

 • De subsidieaanvrager is statutair gevestigd in de gemeente Putten.
 • De subsidieaanvrager heeft minimaal 10 contributie betalende leden die in Putten wonen.
 • De subsidieaanvrager is tenminste 1 volledig kalenderjaar operationeel.
 • Peildatum voor het aantal leden en hun leeftijd is 1 januari in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 • De subsidieaanvrager voert minimaal 20 keer per jaar of 20 weken per jaar activiteiten uit binnen de gemeente Putten. Deze activiteiten dragen bij aan de kernactiviteiten van de aanvrager.
 • Alleen leden die binnen de gemeente Putten wonen en die voldoen aan de contributie nemen wij mee de berekening.

Voorwaarden Ledensubsidie sport

 • De sportvereniging maakt kosten om de kernactiviteiten te organiseren.
 • De sportvereniging vraagt een contributie van minimaal € 75,00.

Voorwaarden Doelgroepensubsidie

 • De vereniging maakt kosten om de kernactiviteiten te organiseren.
 • De vereniging vraagt een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 40,00.

Hoogte Ledensubsidie sport

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • De sportvereniging ontvangt een basisbedrag van € 200,00.
 • Voor ieder jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de vereniging € 20,00.
 • Voor ieder lid met een lichamelijk of geestelijke beperking ontvangt de vereniging € 20,00 bovenop het basisbedrag.

Hoogte Doelgroepensubsidie

Voor het bepalen van de hoogte van de doelgroepensubsidie zijn de volgende grondslagen van toepassing:

 • De vereniging ontvangt een basisbedrag van € 200,00.
 • Voor ieder jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de vereniging maximaal € 10,00.
 • Voor ieder lid vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de vereniging € 10,00.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag ledensubsidie' downloaden, printen en invullen.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.