Subsidie Open Club

Met de Open Club subsidie creëren sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid en wordt de (sport)omgeving positief beïnvloed. Met de subsidie worden sportverenigingen ondersteund en gestimuleerd in hun verenigende kracht. Dit levert een bijdrage aan het oplossen van sociale vraagstukken in onze gemeente.

Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht.

De aanvraagperiode van 2024 is afgelopen. In 2025 zetten wij de aanvraag weer open.

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

Voorwaarden

 • De sportvereniging voert activiteiten uit die voor het merendeel ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.
 • De sportvereniging heeft minimaal 10 contributie betalende leden.
 • De sportvereniging is tenminste 1 volledig kalenderjaar als zodanig operationeel.
 • De sportvereniging is aangesloten bij een overkoepelende organisatie die als zodanig staat ingeschreven bij NOC*NSF.
 • De activiteiten moeten voor het merendeel ten goede komen aan inwoners van de gemeente Putten.
 • Het initiatief valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving.
 • De vereniging is verplicht om naar de Open Club bijeenkomsten te komen. Dit zijn 3 bijeenkomsten per sportseizoen.
 • De vereniging werkt mee met de evaluaties door de Open Club werkgroep.
 • Een activiteit vraagt u onder 1 pijler aan.

Meer informatie

Hoogte subsidie

In de subsidie zitten 4 pijlers. Voor uw aanvraag moet de activiteit binnen 1 van deze 4 pijlers vallen:

Pijler Participatie

 • Maximaal € 1.500,00 (afhankelijk van de beoordeling van het projectplan).

Pijler Preventie

 • Thema Gezondheid € 1.250,00
 • Thema Vroegsignalering € 1.250,00
 • Thema Welzijn jongeren € 1.250,00

Pijler Evenementen

 • Nationale sportweek € 625,00
 • Koningsspelen € 625,00
 • Puttense Sportmarathon € 625,00
 • Eigen evenement € 625,00

Pijler Sportstimulering

 • Sportstimulering Groevenbeek € 625,00
 • Drie samenhangende sportmomenten € 625,00
 • Drie samenhangende sportmomenten € 625,00
 • Drie samenhangende sportmomenten € 625,00

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.