Subsidie Open Club

De gemeente Putten wil sport en bewegen gebruiken als middel voor het antwoord op sociale vraagstukken. Om sportverenigingen te stimuleren maatschappelijke activiteiten te organiseren, stellen wij de Open Club subsidie beschikbaar. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht.

Vanaf 1 maart kunt u de subsidie Open Club voor het sportjaar 2024-2025 aanvragen.

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

Voorwaarden

 • De activiteiten van de sportvereniging zijn voor het merendeel voor de inwoners van de gemeente Putten.
 • De sportvereniging heeft minimaal 10 contributie betalende leden.
 • De sportvereniging is tenminste 1 volledig kalenderjaar als zodanig operationeel.
 • De sportvereniging is aangesloten bij een overkoepelende organisatie die als zodanig staat ingeschreven bij NOC*NSF.
 • Het initiatief valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving.
 • De sportvereniging werkt mee aan de evaluaties van de coördinatoren Open Club.
 • Een activiteit vraagt u onder maximaal 1 pijler aan.

Meer informatie leest u in de subsidieregeling Open Club.

Hoogte subsidie

In de subsidie zitten 4 pijlers. Voor uw aanvraag dient de activiteit binnen 1 van deze 4 pijlers te vallen:

 • Pijler Participatie
 • Pijler Preventie
 • Pijler Evenementen
 • Pijler Sportstimulering

Ieder jaar stelt het college het subsidieplafond vast. Voor elk van de 4 pijlers is 25% van het subsidieplafond beschikbaar.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? De aanvraag voor het sportjaar 2023-2024 is gesloten.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.