Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

Ondernemers, sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen kunnen eenmalig een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen.

U kunt de subsidie tot en met 13 oktober 2023 aanvragen of totdat het subsidieplafond is bereikt.

Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Kopie van de nota's over de periode oktober tot en met december 2021 en 2022.
 • Contract met de energieleverancier (als u deze heeft).
 • Eindafrekeningen (als u deze heeft).
 • Mededeling van uw energieleverancier over de gewijzigde tarieven (als u deze heeft).

Ondernemers sturen ook mee:

Sport- cultuur- en maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen sturen ook mee:

 • Een begroting en/of jaarrekening 2022.
 • Een begroting 2023.

Voorwaarden

U vraagt de subsidie aan voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 als uw energiekosten in die periode met 40% of meer zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Sport- cultuur- en maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen

 • De aanvrager valt onder de beschreven doelgroep en is gevestigd in de gemeente Putten.
 • De aanvrager is eigenaar, exploitant of huurder van een gebruiksruimte voor de uitvoering van religieuze-,sportieve-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten. Waarvoor de eigenaar of exploitant een energiecontract heeft afgesloten. Of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten.
 • De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.

Ondernemer

 • De aanvrager een onderneming heeft waarin minimaal 2 en maximaal 49 personen inclusief eigen(a)r(en)- werkzaam zijn.
 • De aanvrager heeft een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring.

Hoogte subsidie

Sport- cultuur- en maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen

 • Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet tot € 30.000,- ontvangen een subsidie van € 3.000,00.
 • Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet vanaf € 30.000,- tot € 75.000,- ontvangen een subsidie van € 5.000,00.
 • Aanvragers met een gemiddelde jaaromzet vanaf € 75.000,- en meer ontvangen een subsidie van € 7.000,00.

Voor maatschappelijke instellingen wordt gerekend met notabedragen inclusief BTW.

Ondernemer

 • Het subsidiebedrag is het verschil tussen de energiekosten in de maanden oktober tot en met december 2021 en de maanden oktober tot en met december 2022 met een maximum van € 5.000,00.
 • Er wordt voor maximaal drie panden (allen gevestigd te Putten) subsidie verstrekt.
 • Een subsidie wordt niet verstrekt als het totale subsidiebedrag lager is dan € 500,00.

Voor ondernemers wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag subsidie tijdelijk vangnet energiekosten' downloaden, uitprinten en invullen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verordening.

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.