Calamiteitenbestrijding

De gemeente regelt de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt ten minste éénmaal per vier jaren een rampenplan vast waarin zij:

  • Risico’s inventariseren.
  • De organisatie regelen.
  • De verantwoordelijkheden vastleggen.
  • De taken en de bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding worden beschreven.
  • Het beleid ten aanzien van rampenbestrijdingsplannen wordt vastgelegd.

De gemeente werkt bij rampen samen met de politie en andere hulpverleningsinstellingen. Gevaarlijke en dodelijke incidenten melden wij altijd bij telefoonnummer 112. De meldkamer alarmeert de hulpdiensten die nodig zijn. En buiten kantooruren ook de piket-ambtenaar van de gemeente. Zet radio of tv aan. Informatie en instructies bij rampen en zware ongelukken krijgt u via uw regionale radio- of televisiezender Omroep Gelderland:

Radio

  • via de ether: 103.5 FM
  • via de kabel: 103.3 FM

Televisie

  • via de ether: kanaal 32 (559,25)
  • via de kabel: kanaal S 16-, frequentie 264,00

Website gemeente Putten

Bij (grote) rampen bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke website overbelast raakt. Ga dan naar: http://www.crisis.nl/. Ook het telefoonnummer van het gemeentehuis kan overbelast raken. Bel dan naar 0800-1351 (publieksnummer). In geval van een (grote) ramp is informatie niet direct beschikbaar. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Risicokaart provincie Gelderland

De overheid vertelt de burgers over de risico’s die er zijn. Wij bepalen de risico's door de kans dat een ongeluk gebeurt te vermenigvuldigen met de invloed van het ongeluk. De provincie Gelderland heeft deze risico's op een digitale kaart gepresenteerd. U kunt deze kaart vinden op www.gelderland.nl. Op de kaart ziet u de risicovolle inrichtingen met onder andere hun risicoafstanden. De komende jaren breiden wij deze kaart verder uit met andere risico's zoals natuurbranden en overstromingen. Denk vooruit: http://www.crisis.nl/.

Contactgegevens

T (0341) 359 611