Bodycam

Onze BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren) hebben soms te maken met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor handhavers en de mensen die in de buurt zijn. Daarom dragen onze BOA’s een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform.

Veiligheidsgevoel vergroten en agressie/geweld verminderen

We vinden de veiligheid van de Boa’s belangrijk. Onderzoek laat zien dat de bodycam het veiligheidsgevoel vergroot. En het aantal agressie- en geweldsdelicten wordt minder.

Werkwijze bodycams

  • De Boa start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren.
  • De Boa waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname.
  • De bodycam staat altijd op stand-by. Drukt de handhaver de opnameknop in? Dan legt de bodycam de 30 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd.
  • Is er niets aan de hand en gebruikt de Boa de opnameknop niet? Dan worden de beeldopnames automatisch (na 30 seconden) verwijderd.

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden worden op de bodycam zelf versleuteld beveiligd. Ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de beelden opgeslagen op een beveiligde server.

De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als er een juridische reden is om de opnames langer te bewaren.

De opnames mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht, en door de Boa’s om van te leren.

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan kunt u een verzoek doen om de opname te bekijken.

Uw verzoek moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Voorzien van uw naam, adres, woonplaats (en mogelijk ook organisatie), telefoonnummer en emailadres
  • Datum, tijdstip en plaats van de opname
  • Uitleggen waarom u de opname wilt bekijken

Dit verzoek kunt u schriftelijk of per mail (info@putten.nl) indienen.