Drones regelgeving

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om vliegen met drones voor iedereen veilig te maken, zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Op veilige afstand

Je mag met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken vliegen. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Drones vormen een risico voor andere luchtvaartuigen, zoals traumahelikopters. Daarom moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Het is verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones te komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, zolang je de privacy van anderen respecteert

No fly zone

Het vliegen met drones in een no fly zone mag niet,

Handhaving

Handhaving van de regels voor vliegen met drones ligt bij de politie. Als u zich niet aan de regels houdt mag de politie een boete geven en de drone in beslag nemen.

Commercieel gebruik van drones

Wilt u beroepsmatig vliegen met een drone? Bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen? Dan heeft u een vergunning nodig. Meer informatie daarover is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

Meer informatie

Meer informatie over veilig vliegen met drones vind je op www.rijksoverheid.nl/drones.