Veiligheidsbeleid

Voor de gemeente Putten is veiligheid een belangrijk onderwerp. De gemeente is volop bezig om door middel van beleid de gemeente veiliger te maken. Dit bestaat naast verschillende burgerinitiatieven.

Bestuurlijke handhaving (Veluwse Methode)

De gemeente kreeg landelijke media-aandacht met haar vooruitstrevende beleid. Dit gaat om de bestuurlijke aanpak van inbrekerswerktuigen. En het geven van een last onder dwangsom aan drugsdealers. Zelfs al bekend onder de Veluwse Methode.

Veluwse Methode

Damoclesbeleid

Binnen de gemeente passen wij het Damoclesbeleid actief toe. Wat betekent het Damoclesbeleid? Vinden wij handelshoeveelheden drugs of voorbereidingshandelingen? Dan gaat de gemeente over tot sluiting van een gebouw of woning voor een aantal maanden. De burgemeester mag afwijken van een langdurige sluiting. Als de verhuurder/eigenaar van het pand een meewerkende, proactieve houding laat zien. Bijvoorbeeld als de verhuurder/eigenaar zelf de gemeente of de politie heeft gewaarschuwd. En daarna alles in werk stelt om herhaling te voorkomen.

Waarom sluiten wij in deze gevallen het gebouw niet? De burgemeester wil de mensen aanmoedigen om met politie en gemeente in gesprek te gaan. Over de bij ons onbekende drugshandel en het stoppen daarvan. Zonder bang te zijn dat dan direct een sluiting volgt.

Beleidsregels Damoclesbeleid

Folder veilig uw pand verhuren (PDF, 472KB)