Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en het doel om uit te buiten. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld of misleid.

Er zijn vier vormen van uitbuiting:

Arbeidsuitbuiting

Bij arbeidsuitbuiting werken mensen onder dwang. Deze mensen worden slecht betaald, slecht behandeld en werken in slechte omstandigheden. Ze kunnen dus niet zomaar weg omdat bijvoorbeeld hun paspoort ingenomen is, omdat ze bang zijn of niet weten waar ze precies zijn. Arbeidsuitbuiting komt in alle sectoren voor, maar vooral in de landbouw, horeca, industrie, bouw en transport. Vooral arbeidsmigranten vormen een kwetsbare groep. Ze hebben vaak een taalbarrière en een klein sociaal netwerk en zitten daarom in een afhankelijke positie.

Seksuele uitbuiting

Sommige mensen worden gedwongen om in de seksindustrie te werken. Dat wordt seksuele uitbuiting genoemd. Ze moeten soms al hun geld afstaan aan anderen.

Criminele uitbuiting

Bij criminele uitbuiting worden mensen gebruikt voor illegale activiteiten, zoals vervoeren van drugs of illegaal geld. Soms worden jongeren hiervoor ingezet zonder dat ze het weten. Ze worden op pad gestuurd om dingen te stelen. Ze worden steeds dieper het criminele leven ingetrokken en kunnen er niet meer uit. Het begint vaak vrijwillig omdat ze snel geld willen verdienen, maar dan worden de opdrachten steeds gevaarlijker. Andere vormen van uitbuiting zijn bijvoorbeeld orgaanhandel of gedwongen draagmoederschap. In alle gevallen van mensenhandel is er dwang en hebben slachtoffers geen keuze omdat de daders hen controleren.

Vermoedens van mensenhandel?

Bij spoed kunt u 112 bellen of het algemeen nummer van de politie. 

0900 8844

Bel de gemeente en vraag naar de functionaris mensenhandel. 

(0341) 359 611

Arbeidsuitbuiting melden

Vermoedt u dat ergens sprake is van arbeidsuitbuiting of heeft u er zelf mee te maken?

Melding maken arbeidsuitbuiting 

0800 51 51.

Buitenland T (070) 333 56 78.

Anonieme melding maken

Anonieme melding misdaad maken

0800 7000