Ondermijning


De onderwereld en de bovenwereld zijn sterk met elkaar verbonden. Criminelen gebruiken legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten. Hierdoor worden organisaties en inwoners slachtoffer. Een belangrijk onderdeel van deze problemen is drugscriminaliteit. De gemeente speelt een belangrijke rol in de aanpak van deze ondermijning. Dit bestaat uit strenge maatregelen als preventie en zorg voor mogelijke slachtoffers.

We hebben een aantal belangrijke punten vastgesteld. Deze zijn:

  • De basis op orde: Weerbaar door lokale regelgeving en beleid, bewustzijn binnen de organisatie, toegerust zijn in de aanpak en voorkomen dat we onbewust ondermijnende criminaliteit faciliteren.
  • Veilig buitengebied: Het buitengebied is kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. We sluiten aan bij het Project Veilig Buitengebied om de weerbaarheid te vergroten.
  • Casuïstiek: Casuïstiek die zich aandient moet worden geanalyseerd, verrijkt en op het juiste moment worden aangepakt en van opvolging voorzien. Als gemeente voeren we regie en werken we samen met onze partners.

Wat kunt u als inwoner doen?

Ziet u een verdachte situatie? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt?
Meld uw vermoedens bij de politie 0900 8844 of bij Meld misdaad anoniem 0800 70 00

Voorbeelden van verdachte situaties:

  • Een winkel waar nooit klanten komen
  • Afgeplakte ramen en/of een vreemde geur en/of drugsafval
  • Een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen
  • Een bedrijventerrein waar alleen activiteit is buiten kantooruren
  • Panden die zeer snel worden doorverkocht.

Anonieme melding misdaad maken