Prestatieafspraken

Meer sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen, aandacht voor de betaalbaarheid en een duurzaam thuis. Het is slechts een greep uit de afspraken die Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en Gemeente Putten met elkaar gemaakt hebben.

De drie partijen maken elk jaar prestatieafspraken. Deze zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie 2020-2025 en de bijdrage van de woningstichting daaraan. Elke partij levert een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Wethouder ’t Jong (Gemeente Putten), de heer Mol (Woningstichting Putten) en mevrouw Van Eck (Huurdersorganisatie Putten) hebben dit keer digitaal hun handtekening gezet onder de ‘Prestatieafspraken 2022’.

Woningaanbod

De ambitie om in de periode tot 2025 170 à 230 sociale huurwoningen toe te voegen wordt geleidelijk gerealiseerd. De Woningstichting heeft inmiddels 110 woningen gebouwd, onder andere op de locaties Wallenbergstraat en Rimpeler. Verder worden nieuwe locaties ingezet en plannen ontwikkeld om meer woningaanbod te creëren. Hiernaast worden 20 flexwoningen gerealiseerd voor mensen die op korte termijn een (tijdelijke) woning zoeken.

Pilots

De woningstichting en de gemeente gaan komend jaar een pilot opzetten om de doorstroming van senioren te bevorderen. De pilot voor starters loopt in 2022 door, zodat nog meer startende jongeren uit deze regio sneller aan een huurwoning worden geholpen.  

Verduurzamen

Steeds meer woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. De gemiddelde energie-index van alle huurwoningen is 1,17 (A-label). Dit draagt bij aan lagere woonlasten voor de huurders. De woningstichting actualiseert in samenwerking met de gemeente haar duurzaamheidsbeleid om de toekomstige opgave, CO2-neutraal in 2050, vorm te geven.  

Prestatieafspraken WSP 2024 downloaden (PDF)

Prestatieafspraken Habion 2024 downloaden (PDF)