Starterslening koopwoning

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. De gemeente Putten wil de starter een steuntje in de rug geven. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zetten wij de Starterslening in. De Starterslening is een overbruggingslening. U overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste huis en het bedrag dat u bij de bank leent. Een eerste huis kopen dat onbetaalbaar lijkt, lukt soms tóch door de Starterslening.

Starterslening aanvragen

U doet een aanvraag voor een Starterslening bij de gemeente. Doe dit op het moment dat u het (voorlopig) koopcontract voor de woning hebt getekend. Met een toewijzing van de gemeente vraagt u de lening bij SVn aan. Startersleningen worden toegewezen zolang het budget hiervoor voldoende is.

Starterslening online aanvragen via DigiD

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Aanvraagformulier Starterslening (PDF, 116Kb)' downloaden, uitprinten en invullen.

Voor wie is de starterslening?

 • U bent meerderjarig en mag in Nederland wonen.
 • U bent nog niet eerder in bezit geweest van een koopwoning.
 • De aanvrager moet een economische en/of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Putten.
 • Economische binding: De aanvrager heeft een contract van minimaal 18 uur. Dat contract heeft minstens de duur van een jaar bij een bedrijf in Putten. Of bij een bedrijf tewerkgesteld in Putten. De aanvrager is een zelfstandig ondernemer die in het bestaan voorziet en gevestigd is in Putten.
 • Maatschappelijke binding: De afgelopen tien jaar is de aanvrager minimaal vier jaar in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Putten ingeschreven geweest. Of de aanvrager staat de laatste twee jaar onafgebroken ingeschreven in de BRP van de gemeente Putten.
 • Leeftijdsgrens: maximaal 39 jaar.
 • Indien er sprake is van twee aanvragers gelden de bindingseisen en de leeftijdseis voor een van de aanvragers.
 • Recreatiewoningen doen niet mee.

De voorwaarden

 • De koopsom mag maximaal 85% van de op dat moment geldende NHG-grens zijn. (NHG-grens 1 januari 2024: € 435.000, maximale koopsom: € 369.750)
 • De Starterslening is maximaal 20% van de koop(aanneem)som, plus eventuele verbeter-/meerwerkkosten (als die er zijn) en is maximaal € 40.000,00.
 • De lening krijgt u niet samen met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen.

Over de Starterslening

 • De Starterslening bestaat uit twee delen. Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair betaalt en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borgt de box 1 lening. Wordt de borging van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) succesvol aangevraagd? Dan volgt SVn hetzelfde beleid als WEW voor de Combinatielening.
 • Voor beide leningdelen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • Voor de Starterslening geldt de 15-jaars rente van SVn.
 • De looptijd van de lening is 30 jaar.
 • Aflossen van de lening is altijd zonder boete.

Wetgeving

Vragen?

Op www.svn.nl vindt u meer informatie over de Starterslening. Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de Starterslening? Neem contact op met SVn. Heeft u vragen over de verordening? Neem contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.