Huis kopen, huren of verhuren

 • Huren of kopen in Putten

  Alles over huren of kopen in Putten.

 • Starterslening koopwoning

  Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. De gemeente Putten wil de starter een steuntje in de rug geven. In samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zetten wij de Starterslening in.

 • Urgentieverklaring woningzoekende

  Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen. Om een woning te krijgen is er vaak een lange inschrijftijd nodig bij een woningstichting. Heeft u geen lange inschrijftijd, maar wel snel een (andere) woning nodig? Dan krijgt u in sommige gevallen voorrang.

 • Inzage gemeentelijk beperkingenregister

  Op sommige panden of stukken grond heeft de gemeente een publiekrechtelijke beperking gegeven. Deze beperkingen bepalen wat u met het gebouw of het stuk grond mag doen.

 • Niet-recreatief gebruik recreatieterreinen

  Recreatieterreinen in Putten zijn alleen voor recreatief gebruik. Dit staat in het bestemmingsplan. Alle andere vormen van gebruik mogen niet. Denk aan permanente bewoning, huisvesting van arbeidskrachten, enzovoort.

 • Pand als woning gebruiken

  Het is verboden een gebouw dat geen woning is te gaan gebruiken als woning. Wilt u dit toch? Dan moet u een vergunning aanvragen.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  Om uw woning tijdelijk te verhuren heeft u een vergunning (toestemming) nodig. U vraagt deze vergunning voor woningen die op de nominatie staan voor sloop of verbouw. Ook woningen die verkocht worden kunnen mogelijk een vergunning voor tijdelijke verhuur krijgen.

 • Aanvraag huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële vergoeding die u voor de huur van uw huis kunt ontvangen. Het bedrag van de huurtoeslag hangt af van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s). Een toeslagpartner is bijvoorbeeld een echtgenoot of een geregistreerde partner.

 • Woonwagenstandplaats

  De gemeente heeft specifieke ruimtes ingericht voor het plaatsen van woonwagens. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan kan de gemeente u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen.

 • Wet goed verhuurderschap

  In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.