Subsidie voor scholen

Door het veranderende klimaat, krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Vooral in versteende omgevingen geeft dit steeds vaker problemen. Om droge voeten te houden na een hoosbui en verkoeling te vinden tijdens hete dagen, is het project Operatie Steenbreek in Putten gelanceerd. Ook het vergroten van de biodiversiteit is een belangrijke doelstelling. We hopen dat de deelname door scholen ook leidt tot meer kennis bij leerlingen en tot betrokkenheid van ouders. Het enthousiasme op scholen zal wellicht leiden tot (nog) meer groene tuinen en terreinen thuis.

Subsidieaanvraag

Scholen kunnen een maximale bijdrage krijgen van € 12.500 voor het vergroenen van het schoolplein. Deze regeling heeft een looptijd van 4 jaar. In het aanvraagformulier is een scoretabel waarmee u kunt zien of uw plan “groen” genoeg is. Indien u minimaal 60 van de 100 punten scoort, komt u in aanmerking voor de subsidie.

Aanvraagformulier subsidie groene schoolpleinen downloaden (PDF)

Meer informatie

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de heer J.J. van den Hoek via telefoonnummer (0341) 359 611 of e-mail naar info@putten.nl.