Operatie Steenbreek

Op donderdag 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Putten ingestemd met het projectplan Operatie Steenbreek Putten. Ook zijn een tweetal subsidieverordeningen vastgesteld, die bewoners, bedrijven en scholen de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor het vergroenen van hun tuin, terrein en plein. Voor inwoners en bedrijven is er de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar. Scholen kunnen een maximale bijdrage krijgen van € 12.500 voor het vergroenen van het schoolplein. Deze regeling heeft eveneens een looptijd van 4 jaar.

  • Subsidie voor scholen

    Door het veranderende klimaat, krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Vooral in versteende omgevingen geeft dit steeds vaker problemen. Om droge voeten te houden na een hoosbui en verkoeling te vinden tijdens hete dagen, is het project Operatie Steenbreek in Putten gelanceerd. Ook het vergroten van de biodiversiteit is een belangrijke doelstelling. We hopen dat de deelname door scholen ook leidt tot meer kennis bij leerlingen en tot betrokkenheid van ouders. Het enthousiasme op scholen zal wellicht leiden tot (nog) meer groene tuinen en terreinen thuis.

  • Operatie Steenbreek

    De gemeente Putten is één van de ongeveer 170 Nederlandse gemeenten die zich heeft aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Het belangrijkste doel is het vervangen van onnodige verharding (stenen) door een diversiteit aan groen.

  • Achtergrondinformatie

    Hieronder vindt u documenten met achtergrondinformatie over Operatie Steenbreek.