Briefadres

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Onder anderen bij:

 • Verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg.
 • Instellingen voor kinderbescherming.
 • Penitentiaire instellingen.
 • Ontbreken van een woonadres.

Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres moet schriftelijk toestemming geven. 

Afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres

Voorwaarden

 • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit). Of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit).
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente.
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Meenemen

 • Een schriftelijke uitleg, waarin u vertelt waarom u een briefadres nodig heeft.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres.
 • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner/eigenaar.
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

Contactgegevens

T (0341) 359 670