Bomen en struiken in relatie met buren

De plantafstand van de beplanting op/bij de erfgrens is voor hagen en struiken 50 centimeter. Voor bomen is dit 2 meter. Heeft u last van overhangende takken en doorschietende wortels? Probeer dit dan in overleg met de buren op te lossen. Lukt dit niet? U kunt dan schriftelijk en aangetekend verzoeken om de overhangende takken te snoeien. Krijgt u na 6 weken geen reactie? Dan mag u zelf de tak verwijderen. Hierbij mag u niet op het erf van de eigenaar komen.

Voor verwijderen van wortels is geen schriftelijk verzoek nodig. Laat een burengeschil over een boom of hoogte van een heg niet uit de hand lopen. Vraag een onpartijdig iemand om advies. Bijvoorbeeld een (boom/groen) verzorgingsdeskundige voor het geven van een bemiddelend snoei-advies.

Heeft u vragen?

Dan kunt bellen met de afdeling Ruimte, de buitendienst. Of kijk op de website van de Bomenstichting.

T (0341) 359 611