Woonomgeving

 • Bomen en struiken in relatie met buren

  De plantafstand van de beplanting op/bij de erfgrens is voor hagen en struiken 50 centimeter. Voor bomen is dit 2 meter. Heeft u last van overhangende takken en doorschietende wortels? Probeer dit dan in overleg met de buren op te lossen. Lukt dit niet? U kunt dan schriftelijk en aangetekend verzoeken om de overhangende takken te snoeien. Krijgt u na 6 weken geen reactie? Dan mag u zelf de tak verwijderen. Hierbij mag u niet op het erf van de eigenaar komen.

 • Honden in Putten

  Misschien hebt u – net als veel mensen in Putten - één of meer honden. Dan vindt u het heel gewoon dat u de hond enkele keren per dag moet uitlaten. Het moet echter niet gewoon worden dat andere mensen hier overlast van ondervinden. Daarom zijn er regels voor het uitlaten van honden.

 • Onkruidbestrijding

  De gemeente Putten bestrijdt onkruid op verhardingen zoals wegen, straten, pleinen en stoepen. Eerder bestreden wij het onkruid door te spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen waarin glyfosaat zat. Sinds 1 april 2016 mogen gemeenten geen chemische middelen meer gebruiken. Deze middelen hebben een negatieve invloed op het milieu.

 • Plaagdierbeheersing

  Als u plaagdieren ziet, dan meldt u dit bij de gemeente via telefoonnummer (0341) 359 611. Op werkdagen bellen wij u binnen 24 uur voor het maken van een afspraak. Advies door onze professionele bestrijders is gratis.

 • Straatverlichting

  U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

 • Uitzicht belemmerende en overhangende beplanting

  Voor de veiligheid van de weggebruikers, zowel snel- als langzaam verkeer, worden allerlei maatregelen genomen. Wegbelijningen, verkeersborden en verkeersregelinstallaties zijn er om het verkeer in goede banen te leiden. Dat beplanting ook een belangrijke rol speelt bij de verkeersveiligheid wordt vaak onderschat. Uitzicht belemmerende en overhangende beplanting kunnen het verkeer erg hinderen. Wilt u daarom uw beplanting (indien nodig) volgens de richtlijnen terugsnoeien?