Bedrijfsafval

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Bedrijven en instellingen zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

Contactgegevens

T (0341) 359 611