Bedrijfsafval

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet als het gaat om afval in rolcontainers. Deze bedrijven en instellingen zorgen zelf voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten. Maakt u gebruik van de speciale gemeentelijke afvalzakken? Dan zamelt de gemeente wel bedrijfsafval in.

Aanvraag

Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, sluit u een contract af met de gemeente.

Contactgegevens

T (0341) 359 754