Legesheffing

De gemeente brengt legeskosten in rekening voor geleverde diensten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Voltrekken van een huwelijk.
  • Aanvraag van een paspoort of rijbewijs.
  • Aanvraag omgevingsvergunning.

In de verordening vindt u een overzicht van de producten en diensten waar wij legeskosten voor vragen. Let op: u bent legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Wordt een aangevraagde vergunning niet verleend? Dan moet u als nog de legeskosten betalen.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens met de legesheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.