Legesheffing

De gemeente brengt legeskosten in rekening voor verstrekte diensten zoals bijvoorbeeld voor het voltrekken van een huwelijk, het afgeven van een paspoort of rijbewijs en het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. In de Verordening op de heffing en invordering van leges staan de producten en diensten waarvoor leges worden geheven.

Houdt u er rekening mee dat de leges verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Het is dus niet zo dat er geen legeskosten in rekening worden gebracht als bijvoorbeeld een aangevraagde vergunning niet wordt verleend.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359751

E belastingen@putten.nl

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens met de legesheffing, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag legesheffing schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.