Reclamebelasting

Ondernemers in het centrum van Putten betalen reclamebelasting. Wij heffen de belasting per vestiging. In de verordening reclamebelasting staat in welk gebied de reclamebelasting geldt.

De opbrengst is voor de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP). Zij financieren daarmee activiteiten en investeringen. Dit om het centrum van Putten te promoten en aantrekkelijker te maken. Voor informatie over de SOP mailt u naar info@sop-putten.nl. Kijk voor meer informatie over de SOP en het aanvragen van subsidie op de website van de SOP

U betaalt reclamebelasting als u reclame-uitingen (openbare aankondigingen) heeft binnen het aangewezen gebied van het centrum. U betaalt een vast bedrag per vestiging. Er zijn twee verschillende heffingsgebieden: het kerncentrumgebied en het overig heffingsgebied.

Tarieven 2024

  • Kerncentrumgebied - € 550,00
  • Overig centrumgebied - € 400,00

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 750

belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag? Maak dan binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving of de aanslag schriftelijk bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt u beroep indienen bij de Rechtbank Gelderland.