Bedrijventerreinen in Putten

Gemeente Putten heeft bedrijventerreinen: Keizerswoert, Hoge Eng en Ambachtstraat.

Bedrijventerrein Keizerswoert

Het bedrijventerrein Keizerswoert ligt in het noord-westen van Putten langs de spoorlijn Zwolle- Amersfoort. Het terrein is 38 hectare bruto (28 hectare netto). En vanaf 1965 in delen aangelegd. Op dit terrein zijn vooral gemengde, op industrie gerichte, bedrijven. Deze bedrijvigheid biedt aan ongeveer 920 mensen direct werk. Er zijn maar een aantal bedrijfswoningen op dit terrein.

Bedrijventerrein Hoge Eng

Het bedrijventerrein Hoge Eng is een gemengd terrein, bedoeld voor bedrijven in de lagere milieucategorieën (1 en 2). Er zijn ongeveer 70 bedrijven. Het terrein is ca.10 hectare bruto (9 hectare netto). Opgedeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het terrein wordt in het noorden begrensd door woningbouw en in het oosten door de Voorthuizerstraat.

Bedrijventerrein Ambachtstraat

Het bedrijventerrein Ambachtstraat ligt tussen verschillende woonwijken. De bedoeling is dat dit terrein in de loop van de jaren naar wonen gaat veranderen.