Exploitatie overeenkomst, contract

De gemeente maakt afspraken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond met:

  • Bouwondernemers.
  • Woninginstellingen.
  • Projectontwikkelaars.
  • Verenigingen van particulieren (CPO).

De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst.

De bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars of CPO’s betalen de kosten voor het gebruiksklaar maken. In de overeenkomst staan de regels.

Contactgegevens

T (0341) 359 768