Uitgifte bedrijfsterrein

Bedrijfsterreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Voorwaarden

De gemeente vraagt om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

Aanvraag

Contactgegevens

Gemeente Putten

T.a.v. Openbare Werken

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 767

Bezwaar & beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.