Uitgifte bedrijfsterrein

De gemeente geeft bedrijfsterreinen uit. Bij gebruik van het bedrijfsterrein gelden voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Voorwaarden

De gemeente vraagt om meer informatie over het voorgenomen gebruik van de grond. Zo voorkomen wij speculatie of ongewenst gebruik. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper. Daarbij gelden geen specifieke vormvereisten.

Bezwaar & beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond, gaat het om een verkoopovereenkomst. Daarom kunt u geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Contactgegevens

T (0341) 359 767