Standplaatsvergunning

Wilt u goederen verkopen of diensten aanbieden vanaf een vaste plek op een openbare plaats of op een openbaar toegankelijk particulier terrein. Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Standplaatsvergunning online aanvragen

Aanvraagformulier standplaatsvergunning downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

Legeskosten 2021

  • € 3,95 per dag of dagdeel
  • Eventueel huur indien op gemeentelijke grond;
    - Voor een individuele standplaats tot 25 m² is de huur € 36,50 per dag.
    - Voor een individuele standplaats van 25 m² tot 50 m² is de huur € 56,00 per dag. 

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

T (0341) 359 658

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U stuurt de gemeente een verklaring van het soort, de omvang en het doel van de activiteit.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.