Standplaatsvergunning

Wilt u goederen verkopen of diensten aanbieden vanaf een vaste plek op een openbare plaats? Of op een openbaar toegankelijk particulier terrein? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Standplaatsvergunning online aanvragen

Aanvraagformulier standplaatsvergunning downloaden (PDF)

Kosten

Om de aanvraag in behandeling te nemen brengen wij legeskosten in rekening.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Aanpak

U stuurt de gemeente een uitleg van het soort, de grootte en het doel van de activiteit.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

T (0341) 359 658