Ventvergunning

Voor de verkoop van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis heeft u een ventvergunning nodig. Levert uw winkel of bezorgbedrijf goederen aan huis af dan hebt u geen ventvergunning nodig.

Ook is een ventvergunning nodig voor:

  • Het huis-aan-huis of op straat werven van donateurs of leden van een instelling.
  • Namens een goed doel een intekenlijst aanbieden of het publiek een machtiging laat afgeven.
  • Het huis-aan-huis op straat werven van donateurs, leden of cliënten voor en/of namens commerciële instellingen. Denk aan loterijen, omroepen, kranten, bladen.
  • Afgeven van steunverklaringen.
  • Afnemen van een onderzoek of enquête.

Ventvergunning online aanvragen via DigiD of eHerkenning

Aanvraagformulier ventvergunning downloaden (PDF)

Voorwaarden

U heeft voor uw aanvraag een geldig identiteitsbewijs nodig.

Kosten

Om uw aanvraag in behandeling te nemen brengen wij € 4,30 per dag/dagdeel in rekening.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via het aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

T (0341) 359 658