Ventvergunning

Voor de verkoop van artikelen of diensten op straat of huis-aan-huis heeft u een ventvergunning nodig. Levert uw winkel of bezorgbedrijf goederen aan huis af dan hebt u geen ventvergunning nodig.

Voor het huis-aan-huis of op straat werven van donateurs of leden van een instelling voor en/of namens een goed doel waarbij een intekenlijst wordt aangeboden of door het publiek een machtiging wordt afgegeven, evenals het huis-aan-huis of op straat werven van donateurs, leden of cliënten voor en/of namens commerciële instellingen, zoals loterij- organisaties, omroepen, kranten, bladen, dan wel het afgeven van steunverklaringen of om deel te nemen aan een onderzoek of enquête. Hiervoor is ook een ventvergunning vereist. 

Ventvergunning online aanvragen

Aanvraagformulier ventvergunning downloaden (PDF)

Voorwaarden

U heeft voor uw aanvraag een geldig identiteitsbewijs nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag wordt € 3,95 per dag/dagdeel in rekening gebracht.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

T (0341) 359 658

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.