Ontheffing optreden straatartiest

Als u als straatartiest wilt optreden op de openbare weg, dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Bij optreden kan naast muziek worden gedacht aan activiteiten van bijvoorbeeld mimespelers, goochelaar en theatergroepen. Ook filmers, straatfotografen, gidsen en exploitanten van draaiorgels moeten deze ontheffing aanvragen. In het centrum van Putten zijn hiervoor drie aangewezen locaties;

  • Hoek van de Dorpsstraat/ Kerkstraat (naast de pomp);
  • Hoek van de Dorpsstraat/ Achterstraat;
  • Hoek Bakkerstraat/ Verlengde Dorpsstraat.

Aanvraagformulier ontheffing optreden straatartiest downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de ontheffing wordt € 19,40.

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

T (0341) 359 658

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.