Aanvraag speelautomaten

Wilt u een kansspelautomaat plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig. De gemeente maakt een verschil tussen ‘hoogdrempelige’ en ‘laagdrempelige’ inrichtingen:

  • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés en bars. Deze bedrijven mogen maximaal twee kansspelautomaten hebben.
  • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en restaurants. Deze bedrijven mogen behendigheidsautomaten hebben, maar mogen geen kansspelautomaten hebben.

Aanvraagformulier speelautomaten downloaden (PDF)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze vergunning worden leges in rekening gebracht:

  • € 56,50 voor 1 automaat

Voor de tweede en volgende automaten:

  • € 34,00 per automaat

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

T (0341 359 611