Ontheffing tijdelijk schenken alcohol

Het is verboden om zonder ontheffing tijdelijk zwak- alcoholhoudende dranken (buiten de horecagelegenheid) te schenken. De burgemeester kan ontheffing verlenen als het gaat om een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (maximaal 12 dagen). Verstrekking van zwak- alcoholhoudende dranken mag alleen plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van een persoon die:

  • de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C ontheffing downloaden (PDF)

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via  het aanvraagformulier.

Meer informatie

T (0341) 359 662

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.