Ontheffing tijdelijk schenken alcohol

U mag zonder ontheffing niet tijdelijk zwak- alcoholhoudende dranken (buiten de horecagelegenheid) schenken. Gaat het om een bijzondere gelegenheid van maximaal 12 dagen? Dan mag de burgemeester een ontheffing geven. Verstrekking van zwak- alcoholhoudende dranken mag alleen plaatsvinden onder onmiddellijke leiding van een persoon die:

  • de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Aanvraagformulier Alcoholwet online invullen via DigiD of eHerkenning

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag één keer verlengd worden.

Liever niet online invullen?

Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Alcoholwet Model C ontheffing - Aanvraag' downloaden, uitprinten en invullen.